Свържи се с нас

За нас

За нас
Новият информационен и бизнес портал на Капана www.kapanabrands.bg си поставя за цел да подкрепя капанските предприемачи и артисти. Популяризирането на марките в Капана допринася за разрастването на търгововския, артистичния, културния и занаятчийски потенциал на Капана и Пловдив. Кварталът е неповторим и пъстър, защото е разнообразен откъм предложения за забавляния, арт, култура, занаяти, мода, храни, напитки и уличен перформънс.

Работим целенасочено и ежедневно за добрия имидж на Капана и Пловдив в очите на съгражданите ни и гостите на града ни. Рекламираме Капана и насърчаваме туризма в Пловдив. Отразяваме всеки ден случващото се в търговските, артистичните, културните, занаятчийските и хотелиерските пространства и поддържаме жив интереса към марките в Капана. Подпомагаме марките в Капана при планирането и изготвянето на открояващи се онлайн презентации, рекламни материали и корпоративна идентичност, защото за нас МАРКИТЕ СА КАПАНА.