Свържи се с нас

Контакти

За връзка с Технически отдел:
Пловдив, ул. „Жан Жорес“ №35
офис тел.: ………………
моб. тел.: ……………..
e-mail: info@kapanabrands.bg
За връзка с Маркетинг отдел:
Пловдив, ул. „Жан Жорес“ №35
Димитър Балючев
моб. тел.: 0988 782 482
e-mail: i.love@kapanabrands.bg