Свържи се с нас

Конфиденциалност

Конфиденциалност. Защита на личните данни

С попълването на личните данни клиентът потвърждава, че е предоставил личните си данни доброволно и дава изричното си съгласие за събиране, обработване, съхранение и предоставяне на тези данни в съответствие с действащото българско законодателство и когато това е нужно за осигуряване на предлаганите услуги (в това число за установяване на контакт с клиента и за извършване на доставка на закупените продукти посредством оператори на пощенски услуги /куриерски фирми/), за счетоводни цели, както и за други незабранени от действащото законодателство цели.

Гарантираме на своите клиенти и потребители конфиденциалността на предоставената информация. Сдружение „За Вас“ е администратор на лични данни, регистриран съгласно Закона за защита на личните данни. Доставчикът защитава личните данни на клиентите, станали известни при регистрация на ползвател или попълване на електронната форма за подаване на поръчка за покупка. Събираната лична информация за клиента се използва само за изпълнение на сключения договор за покупка на продук, услуга или ваучери и за маркетингови цели и не се предоставя на трети лица, с изключение на случаите, когато тя е изискана от компетентен орган, съгласно изискванията на закона.