Свържи се с нас

Рекламации

Клиентите имат право да предявят рекламации онлайн магазин www.kapanabrands.bg. , когато закупеният продукт  не съответства на договореното между страните по договора за продажба. Несъответствието в договореното между страните може да се изразява в следното:
– Изпратен е погрешен продукт, различен от поръчания;
– Нарушена цялост на продукта и/или повреда на продукта при транспортирането.

Рекламацията следва да се предяви в срок до 7 (седем) дни от датата на доставка на продукта/ите. За целта, моля, свържете се с нас.

При основателна рекламация  www.kapanabrands.bg възстановява стойността на продукта/ите – предмет на рекламацията (в т.ч. разходите за доставка), само ако клиентът е върнал продукта/ите ведно с всички съпътстващи документи на адреса за кореспонденция. Продуктът/ите трябва да бъдат върнати в запазен вид, без увреждания, с изключения на случаите на повреди при транспортирането.

Възстановяването на сумата се извършва по банковата сметка, посочена от ползвателя.